Blog
 • Zemin Sıvılaşması Nedir ?

  Zemin sıvılaşması, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine...

 • Jet Grout Nedir ?

  Taşıyıcılığı yetersiz zeminlerin, üzerine inşaat yapılmasına elverişli hale getirilmesi amacıyla, su ve çimento karışımının...

 • Fore Kazık Nedir ?

  Sağlam olmayan zeminlerde kullanılır. Yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırmak amacı ile kullanılan bir sistemdir.

 • Betonerme Nedir ?

  Geçmişten bugüne yapı işlerinde kullanılan çakıl, kum ,su, ve çimento gibi çeşitli malzemelerin karıştırılması ile...

 • Karkas Nedir ?

  Bir yapının taşıyıcı iskeletinin tümüne karkas denir. Betonarme , çelik olabilir. Karkas yapı taşıyıcı sistemi kolon...

 • Grobeton Nedir ?

  Yapı inşaatlarında dayanımın çok fazla önemli olmadığı ve ihtiyaç duyulmadığı yerlerde kullanılan bir beton...

 • Temel Nedir ?

  Yapının yüklerini, güvenli bir şekilde zemine aktaran yapı elemanıdır. Temeller ,düşey taşıyıcılardan (kolon...

 • Tekil (Münferit) Temel Nedir ?

  Münferit veya ayak temel de denilen tekil temeller, temel zemininin orta sertlikte ve bina ağırlığının da az olması durumlarında...

 • Sürekli Temel Nedir ?

  Bu tür temellere, şerit veya mütemadi temel de denilmektedir. Temel zemininin sağlam olduğu yerlerde bina yükünü, temel....

 • Radye Temel Nedir ?

  Radye – jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde yada emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu....