Fore Kazık Nedir ?

Sağlam olmayan zeminlerde kullanılır. Yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırmak amacı ile kullanılan bir sistemdir.

Gelişmiş olan ülkelerde inşa yapılabilecek arazilerin yüksek maliyetleri yatırımcılar için büyük bir sorun olmuştur. Bu yüzden özellikle iş merkezleri, yüksek gökdelen projelerinde ve park yeri yaratma mecburiyeti 50 metre ve hatta daha üzerinde derinliklerde kazıların yapılmasını zaruri kılmıştır.


DİĞER YAZILAR
  • Temel Nedir ?

    Yapının yüklerini, güvenli bir şekilde zemine aktaran yapı elemanıdır. Temeller ,düşey taşıyıcılardan (kolon...

  • Tekil (Münferit) Temel Nedir ?

    Münferit veya ayak temel de denilen tekil temeller, temel zemininin orta sertlikte ve bina ağırlığının da az olması durumlarında...

  • Sürekli Temel Nedir ?

    Bu tür temellere, şerit veya mütemadi temel de denilmektedir. Temel zemininin sağlam olduğu yerlerde bina yükünü, temel....