Kentsel Dönüşüm


Riskli olduğunu düşündüğünüz bir yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasını istiyorsanız, ilk olarak yapının riskli olduğuna dair bir raporu almanız gerekiyor.

Bilindiği üzere kentsel dönüşümün ilk koşulu; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, yapının riskli olarak tespit edilmesi oluyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapının riskli olduğu tespit için Bakanlık tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmesi amaçlanıyor. Bu kuruluşlara bir dilekçe ile başvuru yapılabiliyor.