Radye Temel Nedir ?

Radye – jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde yada emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zeminin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olması durumlarında uygulanır.

Radye temel yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlar. Radye temelin depreme karşı büyük bir avantaj sağladığı bilinmektedir. Radye temel deprem anında yapıyla birlikte hareket eder ve yapıda hasar oluşmasını büyük ölçüde engeller.


DİĞER YAZILAR
  • Betonerme Nedir ?

    Geçmişten bugüne yapı işlerinde kullanılan çakıl, kum ,su, ve çimento gibi çeşitli malzemelerin karıştırılması ile...

  • Karkas Nedir ?

    Bir yapının taşıyıcı iskeletinin tümüne karkas denir. Betonarme , çelik olabilir. Karkas yapı taşıyıcı sistemi kolon...

  • Grobeton Nedir ?

    Yapı inşaatlarında dayanımın çok fazla önemli olmadığı ve ihtiyaç duyulmadığı yerlerde kullanılan bir beton...