Sürekli Temel Nedir ?

Bu tür temellere, şerit veya mütemadi temel de denilmektedir. Temel zemininin sağlam olduğu yerlerde bina yükünü, temel oturumunca zemine aktarmak amacıyla uygulanır.

Yüklerin ve bina taşıyıcı sisteminin durumuna göre, ayrıca zemin emniyet gerilmelerinin daha düşük olduğu durumlarda, sürekli temeller her iki yönde de uygulanır. Kolonlar, temel sisteminin birer mesneti gibi olarak düşünülebilir. Ancak bu tip sistemler bir sürekli kiriş gibi kabul edilmemelidir. Zemin esnekliğine, kiriş ataletine ve üst yapının rijitliğine göre bu mesnetler düşey deplasman yapabilecek durumdadır.


DİĞER YAZILAR
  • Zemin Sıvılaşması Nedir ?

    Zemin sıvılaşması, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine...

  • Jet Grout Nedir ?

    Taşıyıcılığı yetersiz zeminlerin, üzerine inşaat yapılmasına elverişli hale getirilmesi amacıyla, su ve çimento karışımının...

  • Fore Kazık Nedir ?

    Sağlam olmayan zeminlerde kullanılır. Yapı yüklerini sağlam zemine ulaştırmak amacı ile kullanılan bir sistemdir.