Süreli Taahhüt İşlemleri


Mülkiyeti başkasına veya başkalarına ait olacak bir yapının, hukuksal ve teknik anlamda bir sistem üzerine hazırlanmış olan sözleşmelerine istinaden, gerekli teknik şartname ve projelerine uygun şekilde, belirtilen süreler içerisinde eksiksiz ve hatasız olarak inşa ediyoruz.