Temel Nedir ?

Yapının yüklerini, güvenli bir şekilde zemine aktaran yapı elemanıdır. Temeller , düşey taşıyıcılardan (kolon , perde, çekirdek taşıyıcı duvar vb. ) aldıkları yükleri daha geniş bir alana yayarlar.


DİĞER YAZILAR
  • Karkas Nedir ?

    Bir yapının taşıyıcı iskeletinin tümüne karkas denir. Betonarme , çelik olabilir. Karkas yapı taşıyıcı sistemi kolon...

  • Tekil (Münferit) Temel Nedir ?

    Münferit veya ayak temel de denilen tekil temeller, temel zemininin orta sertlikte ve bina ağırlığının da az olması durumlarında...

  • Sürekli Temel Nedir ?

    Bu tür temellere, şerit veya mütemadi temel de denilmektedir. Temel zemininin sağlam olduğu yerlerde bina yükünü, temel....